Toiminnan kuvaus

WP_20150902_12_08_58_ProSiikajoen Nuorisokoti on 14-paikkainen lastensuojelun sijaishuollon yhteisö, joka tarjoaa interventioita kriisissä oleville alle 18-vuotiaille tytöille ja pojille.

Kuntoutumisen perustan luo ympärivuorokautinen hoito ja hoiva. Korjaavan kasvatuksen tavoitteena on lapsen elämänhallinnan sekä päivittäistoimintataitojen palauttaminen ja rakentaminen.

Kasvatuksen lähtökohtana on lapsen ammatillinen kohtaaminen ja hänen yksilöllisten erityistarpeidensa huomioiminen. Yhteistyö lapsen ja hänen perheensä sekä sijoittajatahon ja nuorisokodin henkilökunnan välillä on luottamuksellista ja avointa. Lapsen ja hänen perheensä kanssa tehtävässä yhteistyössä hyödynnämme Lapset puheeksi -työmenetelmää. Lapset puheeksi -työmenetelmä tähtää vanhemmuuden ja lapsen kehityksen tukemiseen ja sen pyrkimyksenä on tukea lapsen kehitystä ja ehkäistä häiriöitä yhteistyössä vanhempien kanssa. Lapsen kasvatus- ja hoitosuunnitelman laatimiseen, seurantaan ja arviointiin osallistuu lapsen itsensä lisäksi nuorisokodin henkilökunnasta hänen oma ohjaajansa, nuorisokodin johtaja ja erityisopettaja. Kasvatus- ja hoitosuunnitelman sisällöstä käydään keskustelua lapsen perheen kanssa koko sijoituksen ajan.

Lapsen vanhemmat ja lähiomaiset voivat vierailla nuorisokodissa. Nuorisokoti järjestää vuosittain joulujuhlan ja kevätjuhlan, joihin myös lasten lähiomaiset kutsutaan. Perheen kanssa tehtävää yhteistyötä voidaan toteuttaa myös retkien ja leirien muodossa.

Muita palvelumuotoja ovat kotiin tehtävä perhetyö sekä valvotut tapaamiset.

Lisäksi tarjoamme PERTTU-asiakasohjauspalvelua, joka on tarkoitettu kuntien sosiaalitoimien tarjoamien avohuollon tukitoimenpiteiden tueksi ostopalveluna erilaisiin asiakastarpeisiin.