Koulu

SIIKAJOEN NUORISOKODIN OPETUSRYHMÄ
Yleistä opetuksen järjestämiseen liittyen:
Siikajoen Nuorisokodin opetusryhmä on nuorisokodin oppilaista muodostuva opetusryhmä, joka toimii hallinnollisesti Siikajoen kunnan Gumeruksen yhtenäiskoulun alaisena nuorisokodin Kauppatien asuinyksikön yhteyteen saneeratuissa koulutiloissa. Oppilaat ovat huostaan otettuja tai avohuollon tukitoimenpiteiden perusteella lastensuojelun sijaishuoltoon sijoitettuja nuoria kaikkialta Suomesta. Ryhmässä annetaan opetusta myös nuorisokodin ulkopuolisille oppilaille sopimuksen mukaan. Opetuksesta vastaavat erityisopettaja Kari-Pekka Tuhkala sekä aineenopettaja Sari Tuhkala.

Ryhmän opetus ja tuntijako perustuvat yleiseen opetussuunnitelmaan sekä Gumeruksen yhtenäiskoulun opetussuunnitelmaan. Opetusryhmä toimii Gumeruksen yhtenäiskoulun työsuunnitelman mukaisesti. Erityisopetukseen siirrettyjen oppilaiden kohdalla noudatetaan yksilöllistettyä opetussuunnitelmaa. Erityisopetukseen siirretyille oppilaille laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitelmassa määritellään mm. erityistä tukea tarvitsevan oppilaan tarpeet, vahvuudet, vahvistamista vaativat osa-alueet, opetuksen yksilöllistämisen määrä, oppilaskohtaiset oppimäärät sekä tavoitteet. HOJKS: n avulla pyritään tukemaan oppilaan minäkuvan kehittymistä ja herättämään positiivinen asenne koulutyöskentelyyn.

Toiminnan kuvaus
Siikajoen Nuorisokodin opetusryhmässä opetetaan ja kasvatetaan nuoria, jotka ovat kokeneet jonkin asteisen koulusyrjäytymisen. Opetus toteutetaan yleisen opetussuunnitelman mukaisesti. Oppilaalle järjestetään tarvittaessa yksilöllisten tarpeiden mukaista erityisopetusta erityisen tuen päätöksen perusteella. Opetuksen pääperiaatteena on aina uuden oppiminen, ei niinkään vanhojen ongelmien kanssa taisteleminen. Uusien tietojen ja taitojen oppiminen kompensoi heikompia osa-alueita, joten opetus on eteenpäin vievää.

Perusopetuksen suorittaneilla oppilailla on mahdollisuus hakeutua toisen asteen opintoihin ympäröivien kuntien, esim. Raahen ja Oulun alueilla toimiviin toisen asteen oppilaitoksiin. Ammatillisen erityisopetuksen tarpeessa olevilla oppilailla on mahdollisuus hakeutua toisen asteen koulutukseen (ammattiopisto Luovi, Limingan toimipiste), joka tarjoaa useita eri opintolinjavaihtoehtoja.