Arvot

WP_20150902_12_46_18_ProArvomaailmamme rakentuvat lapsen kasvua tukeviin perustekijöihin, joiden tavoitteena on kasvattaa lapsi itsenäiseen ja hyvään elämään, sekä tukea hänen kasvuaan myös vaikeina aikoina. Arvoihimme sisältyvät seuraavat kohdat:

  • lapsen oikeudenmukainen kohtelu
  • lapsen tarpeiden ja edun mukainen hoito ja kasvatus
  • yhteistoiminta lapsen, hänen perheensä ja muun läheisverkoston kanssa
  • lapsen kykyprofiilin ja tarpeiden mukainen opetus ja koulutus
  • ammattitaitoinen kohtaaminen ja vuorovaikutus
  • moninäkökulmaisuus
  • kasvatuksen johdonmukaisuus
  • hyvä elämä.

Nuorisokodin henkilökunta on sitoutunut toimimaan näiden arvojen pohjalta jokaisen lapsen parhaaksi.