Harrastustoiminta

Harrastaminen liittyy olennaisesti lasten ja nuorten elämään. Sillä on oma roolinsa päivittäistoimintataitojen opettelemisessa ja oman elämän hallinnassa.
Monipuoliset harrastukset kehittävät nuoren sosiaalisia taitoja ja yleistä fyysistä sekä psyykkistä toimintakykyä vahvistaen samalla hänen itsetuntoaan.
Mikäli nuorella on aiemmin ollut jokin mielekäs aktiiviharrastus, pyritään harrastuksen jatkamista tukemaan myös nuorisokodissa. Nuorella on myös mahdollisuus tutustua johonkin aivan uuteen harrastukseen.

Harrastusmahdollisuudet Siikajoen kunnassa ovat monipuoliset. Taajaman läpi virtaava joki ja pyöräilymatkan päässä sijaitseva meri tarjoavat mahdollisuuden kalastamiseen ja veneilyyn sekä melontaan sitä varten suunnitelluilla reiteillä. Retkeily- ja patikointimaastot alkavat välittömästi taajama-alueelta poistuttaessa.

Ratsastustallit sijaitsevat nuorisokodin lähellä, ja ratsastajien reitti samoin kuin ulkoilureitti kulkevat nuorisokodin vierestä. Kunnassa on myös moottoriurheilukeskus ja FK-rata.
Golf-kenttä voi tarjota uuden harrastusmahdollisuuden kesäisin. Lisäksi nuorisokodin käytössä ovat kunnan yleiset urheilu- ja kerhotilat.
Jäähalli ja uimahalli löytyvät Raahesta. Raahe on myös perinteikäs musiikin ja käden taitojen harrastajien kaupunki.